Arquitectura, Enginyeria I Urbanisme
Grup multidisciplinari de tècnics que des de 1.989, es dediquen al projecte d’edificacions residencials, industrials i d’equipaments públics, així com al desenvolupament urbanístic de terrenys. L’àmplia obra realitzada és mostra de la nostra solvència i professionalitat

Disseny que es basa en cobrir les necessitats i demandes del client amb la implementació en el projecte dels requeriments actuals de la construcció sostenible i aplicació de les noves tècniques aplicables a la construcció com la bioclimàtica, la domòtica, etc.

Gestió integral del projecte “Project Management”, des del projecte fins la finalització de l’obra amb control dels recursos i el temps d’execució.

Especialistes en el disseny i construcció de cases de fusta de panell lleuger, tipus americà.


Consultoria d’Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme